Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων 67035/2-12-21

Application Deadline: 2022-01-10
PDF file: 1682608f97_9469-4_apotelesmata.pdf
Appointment Duration: 6 months
Position Description: Τεχνική υποστήριξη
Related Project: ΟΡΖ00996
Application Procedure: Ν/Α
Position Type: Full time
Reference Number: 69627