Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων Βοηθός Υποστήριξης Οικονομικής και Τεχνικής Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων 63481/20-10-21

Application Deadline: 2021-12-08
PDF file: a0e3bfe3d2_9469-4_apotelesmata.pdf
Appointment Duration: 6 months
Position Description: Βοηθός Υποστήριξης Οικονομικής και Τεχνικής Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων
Related Project: Ανάπτυξη Οριζόντιων Ερευνητικών Δράσεων
Application Procedure: Ν/Α
Position Type: Full time
Reference Number: 67547/8-12-21