Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων 67035/2-12-21

Application Deadline: 2021-12-17
PDF file: f63d7f06e9_99469-.pdf
Appointment Duration: 6 months
Position Description: Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
Related Project: ΟΡΖ00996
Application Procedure: email
Position Type: Full time
Reference Number: 67035/2-12-21