42563/20-1-21 Διερευνώντας παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Application Deadline: 2021-02-04
PDF file: ec5a177320_20-1-2021__PROK__THESIS__00104.pdf
Appointment Duration: 6 months
Position Description: Research/Administrative personnel
Related Project: Διερευνώντας παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με Νοητική Υστέρηση
Application Procedure: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Position Type: Full time
Reference Number: 42563/20-1-21