Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Ερευνητών-Μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την επιλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών-ΙΤΕ.

Application Deadline: 2020-04-11
PDF file: eb0dae20b7_.pdf
Appointment Duration: N/A
Position Description: N/A
Related Project: N/A
Application Procedure: N/A
Position Type: N/A
Reference Number: _