Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπισκόπηση Αστικού Περιβάλλοντος με έμφαση στο Αστικό Κλίμα»

Application Deadline: 2020-11-05
PDF file: 4beb2e2849____2020__00000002.pdf
Appointment Duration: Indefinite term employment
Position Description: «Τηλεπισκόπηση Αστικού Περιβάλλοντος με έμφαση στο Αστικό Κλίμα». Για την πλήρη περιγραφή της θέσης παρακαλώ δείτε συνημμένη Προκήρυξη
Related Project: N/A
Application Procedure: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .
Position Type: Full time
Reference Number: 37957