Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ

Application Deadline: 2020-11-02
PDF file: 2645bd0e37_046-1________.pdf
Appointment Duration: 4 years
Position Description: Director IACM-FORTH
Related Project: N/A
Application Procedure: Please refer to attached Call
Position Type: Full time
Reference Number: 35916/26-8-20