Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής της πέμπτης σειράς σεμιναρίων του δικτύου "ΘΑΛΑΤΤΑ" με θέμα

Ακουστική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης (Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) στις εξής ημερομηνίες

   θεωρητικό μέρος 28 Μαρτίου - 1 Απριλίου  2005

  πρακτικό μέρος 4-5 Απριλίου 2005

  Το πρόγραμμα των σεμιναρίων υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του δικτύου.