ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

Ομάδα Δικτύου ΘΑΛΑΤΤΑ

Μιχάλης Ταρουδάκης

Μανώλης Σκαρσουλής

Γιώργος Μακράκης

Παναγιώτης Παπαδάκης

Μιχάλης Καλογεράκης

Γιώργος Πιπεράκης

Βαγγελιώ Φλουρή

 

Υποδομές

Εργαστήριο Υδροακουστικής

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μαρία Παπαδάκη

Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Βασιλικά Βουτών

Τ.Θ. 1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ. 2810391785, Fax 2810391801