Σύνδεση με δικτυακούς τόπους σχετικούς με το Δίκτυο "ΘΑΛΑΤΤΑ"

 

Διεθνές Συνέδριο "Underwater Acoustic Measurements Technologies and Results" Ηράκλειο 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2005

http://uameasurements2005.iacm.forth.gr/

FORUM ACUSTICUM 2005
Budapest, 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2005

Το FORUM ACUSTICUM είναι το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακουστικής Ένωσης. Διεξάγεται κάθε τρία χρόνια και το παρακολουθεί μεγάλος αριθμός συνέδρων από όλες τις περιοχές της Ακουστικής. 

http://www.fa2005.org/

7th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics
Hangzhou, Zhejiang, China
19-23 Σεπτεμβρίου 2005

Αν και το Συνέδριο αυτό περιλαμβάνει θεματικά όλες τις περιοχές της Ακουστικής, κύρια έμφαση δίδεται στην Υποβρύχια Ακουστική.

http://www.ictca2005.com/

8th European Conference on Underwater Acoustics

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υποβρύχιας Ακουστικής θα πραγματοποιηθεί στην Vilamoura του Algavre της Πορτογαλίας 12-16 Ιουνίου 2006

 
Βιβλιοθήκη λογισμικού για θαλάσσια ακουστική

Πρόκειται για μία εξαιρετική βιβλιοθήκη λογισμικού για τον υπολογισμό του ηχητικού πεδίου στη θάλασσα και για την επίλυση αντίστροφων προβλημάτων ακουστικής διάδοσης. Περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για το  λογισμικό ακουστικής διάδοσης στη θάλασσα καθώς και για συνέδρια, βιβλία και ερευνητικές συναντήσεις σχετικά με την υποβρύχια ακουστική

http://www.hlsresearch.com/oalib/
Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής

 Ο Ελληνικός Επιστημονικός Φορέας Ακουστικής. Ιδρύθηκε το 2001. Το πρώτο Εθνικό Συνέδριο "ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ2002" πραγματοποιήθηκε το 2002 ενώ το επόμενο προγραμματίζεται για το 2004

http://www.wcl.ee.upatras.gr/helina/index.htm
Ευρωπαϊκή Ακουστική Ένωση (European Acoustics Association -ΕΑΑ)

Πρόκειται για την ένωση των Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιριών και Ινστιτούτων της Ευρώπης. Η ένωση εκδίδει το περιοδικό ACTA ACUSTICA united with ACUSTICA που εκδίδεται 6 φορές τον χρόνο. Η Ένωση διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο FORUM ACUSTICUM κάθε τρία χρόνια.

http://www.eaa-fenestra.org/
Ακουστική Εταιρία Αμερικής (Acoustical Society of America)

Πρόκειται για τον πιο μαζικό επιστημονικό φορέα ακουστικής στον κόσμο. Η Εταιρία πραγματοποιεί δύο μεγάλα συνέδρια κάθε χρόνο και εκδίδει το περιοδικό "Journal of the Acoustical Society of America"

http://asa.aip.org/