ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για κάθε επικοινωνία και πληροφορίες για το δίκτυο ΘΑΛΑΤΤΑ μπορείτε να απευθύνεσθε στο

ΔΙΚΤΥΟ ΘΑΛΑΤΤΑ

Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών  
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Βασιλικά Βουτών
Τ.Θ. 1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ 2810391785, Fax 2810391801
e-mail : thalatta@iacm.forth.gr