English

Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα

A. Έργα σε Εξέλιξη

Συμμετοχή σε Έργα
CaseWORK

Τίτλος: CaseWORK (2017 - 2019)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, Erasmus+ KA204

Προϋπολογισμός: 299.181 €

Περιγραφή: Το έργο CaseWORK υποστηρίζει εθελοντές που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το έργο προσφέρει ένα ευέλικτο ηλεκτρονικό σεμινάριο κατάρτισης που περιλαμβάνει τρεις ενότητες μάθησης. Οι εθελοντές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα νομικά ζητήματα, τις πρόσφατες αποφάσεις και τις εξελίξεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης ασύλου και να ενισχύουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. Επιπλέον, θα μπορούν να λάβουν ψυχολογική στήριξη προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις καθημερινές τους προκλήσεις – όλο το μαθησιακό υλικό θα βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση (online) και ελεύθερα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

http://casework.eu/

Β. Έργα που έχουν Oλοκληρωθεί

Συντονισμός Έργων
Puzzle

Τίτλος: Puzzle. Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities (2015 - 2017)

Χρηματοδότηση: Erasmus+ K2

Προϋπολογισμός: 177.725 €

Περιγραφή: To Puzzle έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων και των ενηλίκων με νοητική αναπηρία (ΑμΝΑ). Επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Λιθουανία που εργάζονται σε φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τα ΑμΝΑ θα εκπαιδευτούν στη μέθοδο "easy to read" και για το πώς να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τα άτομα με νοητική αναπηρία. Μετά τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής μελέτης με σκοπό την αξιολόγηση των αναγκών των ΑμΝΑ στις παραπάνω χώρες, τα ευρήματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην σύνθεση των ενημερωτικών εγγράφων και διδακτικού υλικού σε "easy to read" μορφή. Αυτά θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Puzzle, η οποίa θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα περιβάλλον για να οργανώνουν δραστηριότητες μάθησης και για να δημοσιεύουν υλικό, σχετικό με την εκπαίδευση των ΑμΝΑ.

http://www.puzzle-project.eu

MASON

Τίτλος: Mainstream SocioCultural Dynamics to enhance NLLLS (2011 - 2013)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 458.118 €

Περιγραφή: The broad aim of MASON is to put in place a trans-national peer learning process under the scope of enhancing the development of mutual understanding across the LLL actors and between the prevailing educational traditions in Europe on coherence and comprehensiveness of Strategies on LLL. The project is built on the results of a previous project - EFELSE (Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe), where identified were the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the implementation of NLLLS from a country perspective.

http://mason.iacm.forth.gr/

EPNoSL

Τίτλος: European Policy Network on School Leadership (2011 - 2015)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 2.661.862 €

Περιγραφή: EPNoSL aims at stimulating discussion and reflection on the subject under the scope of facilitating policy articulation based on current trends in the Network’s Member States. The Network engages more than 40 stakeholders of different values (Ministries of Education, Educational Agencies, European-wide Teachers and Head Teachers Associations, Research Institutions, and Experts on Educational Policies) which interact in a collaborative and reflective manner, having as main objective to co-construct, manage and share knowledge intended to inform policy, with the ultimate aim of improving school leadership in Europe.

http://epnosl.iacm.forth.gr/

FARE

Τίτλος: Facilitating Reflections on Equity in LLL Strategy (2010 - 2011)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 259.821 €

Περιγραφή: FARE is a collaborative project aiming at developing an understanding on the complex relations embedded in the transition from VET to adult learning from an equity perspective. The project is concerned with the notion of "learning to learn" and regards it as a determining factor for perspective participation in adult learning.

http://fare.iacm.forth.gr/

SESTEM

Τίτλος: Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers (2010 - 2011)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 666.660 €

Περιγραφή: SESTEM is built on the premise that the study of the uptake of STEM studies by girls and their retention in the field can benefit from investigation into the triangulation of family-individual and school (secondary and tertiary) factors. Under this scope SESTEM aims to conduct four interrelated comparative studies engaging students, pupils, parents and teachers (both secondary and tertiary levels). Both qualitative (in depth interviews, conceptual mapping, tandem based dialoguing and review into existing literature) and quantitative (collection and analyses of data from across the Member States using on-line survey methods, and meta-analyses of existing statistical data) methods will be applied.

http://sestem.iacm.forth.gr/

USEREC

Τίτλος: Upgrading Self Reflective Competencies in SMEs (2009 - 2011)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 332.841 €

Περιγραφή: The scope of this project is to define a curricular framework for training women in SMEs to consider IT for management purposes. USEREC aims at enhancing the capacity of SMEs in relation to IT business solutions through the conception, design and implementation of participative hands-on pedagogical approach tested and validated within the project's life cycle.

http://userec.iacm.forth.gr/

EFELSE

Τίτλος: Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (2009 - 2010)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 241.930 €

Περιγραφή: EFELSE’s overall aim is on the definition of criteria for successful Life Long Learning Strategy definition/implementation. Under this general scope the project aims to develop an understanding on the factors that impede upon progress towards change in E&T from a socio-cultural and capacity building perspective. The area of study is that of adult education as it is the area that is mostly influenced by traditional practices and attitudes towards learning.

http://efelse.iacm.forth.gr/

PREDIL

Τίτλος: Promoting Equality in Digital Literacy (2008 - 2010)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 411.320 €

Περιγραφή: At present, the take up of ICT-related careers by women is very small. PREDIL’s central concern is on the harmonization of societal needs and pedagogical practices. PREDIL is built on the premise that evidence based gender sensitive pedagogical methods and teaching approaches can be catalytic in increasing both the quality of educational provisions and pupils’ motivation in STEM related fields.

http://predil.iacm.forth.gr/

PREMA 2

Τίτλος: Promoting Equality in Maths Achievement - 2 (2008 - 2008)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: The design of an evidence-based curricular framework on gender sensitive pedagogical approaches for the training of mathematics teachers.

http://prema2.iacm.forth.gr/

PREMA

Τίτλος: Promoting Equality in Maths Achievement (2006 - 2007)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: Deepening of understanding of the socio-cultural and pedagogical factors that impede upon girls' achievement / performance in mathematics

http://prema.iacm.forth.gr/

Fe-ConE

Τίτλος: Framework for eLearning Contents Evaluation (2006 - 2007)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: Fe-ConE aims at the promotion of e-learning by identifying key factors for the development / adoption of eLearning contents in the different socio-cultural environments in Europe, and on such a base to articulate and develop a decision making tool –self evaluation, to support e-learning for decision making on contents.

http://promitheas.iacm.forth.gr/fe-cone/

I-Curriculum

Τίτλος: The knowledge and Information skills needed for living in the digital age (2002 - 2004)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: The scope of the project is the identification of key skills needed in the digital age and whether these are implicitly or explicitly addressed by the National curricular structures. On the bases of such an identification and mapping between real needs and expressed needs the project is to "trace" the space within the curricular structure where digital age skill-development can be integrated in the practices of teaching / learning.

http://promitheas.iacm.forth.gr/i-curriculum/

IPETCCO

Τίτλος: Investigation in Primary Education Teacher's Confidence and Competence in supporting innovation (2001 - 2002)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: The overall objective in IPETCCO is the deepening of understanding into the factors that imped upon the pace of integrating ICT innovation in teaching/learning with the focus being on primary level education.

http://promitheas.iacm.forth.gr/ipetcco/

Συμμετοχή σε Έργα
Wings4Success

Τίτλος: Work Based Intergenerational learning in SME – a Key Factor for Success (2014 - 2017)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 420.892 €

Περιγραφή: To Wings4Success έχει στόχο την οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους (μέχρι 30 ετών) και στην παλαιότερη γενιά εργαζομένων (άνω των 55 ετών), καθώς και ανάμεσα στους «τομείς» της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο της επιχείρησης, με την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την ενσωμάτωση πρακτικών διαγενεακής μάθησης στις ΜΜΕ. Το Έργο θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει διαδικτυακά μαθήματα για Διαγενεακή Μάθηση, ένα μοντέλο παροχής συμβουλών για τη διαγενεακή μάθηση και πρακτικές συστάσεις για την προώθηση μιας επιτυχημένης μεταφοράς γνώσεων μεταξύ των γενεών στον εργασιακό τους χώρο με τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ τους.

http://www.wings4success.eu

ENGAGE

Τίτλος: Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science (2014 - 2017)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 2,656,815.20 €

Περιγραφή: The ENGAGE project is part of the EU Science in society agenda to promote more ‘Responsible Research and Innovation’ (RRI). ENGAGE is about equipping the next generation to participate in scientific issues to change how science is taught. Traditionally students gain an image of science as a body of content, whereas RRI deals with uncertain areas of knowledge, where values and argument matter as much as facts. This shift is hugely challenging. ENGAGE focuses on a more inquiry-based methodology, which gives students opportunity for self-expression and responsibility for coming to informed decisions. The project aims are: a) to help teachers address contemporary science issues and applications relevant to students; b) to develop teachers’ beliefs, knowledge and classroom practice for ‘RRI’; and c) to provide students a strong foundation to engage in science issues they will meet during their lives.

http://www.engagingscience.eu/

TTT Net

Τίτλος: Teamwork, Training and Technology Network (2014 - 2016)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 598.482 €

Περιγραφή: The Teamwork, Training and Technology Network (TTTNet) aims to summarize practices, to identify innovations and actively work to mainstream those findings into educational policies with the aim of making science education more attractive and appealing to the young learners. The project strives to build on the experience of teachers-innovators and on the achievements of international projects and initiatives aimed at supporting science education.

http://www.tttnet.eu/

MAScil

Τίτλος: Mathematics and science for life! (2013 - 2016)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 3,763,875.4 €

Περιγραφή: MaScil aims to promote a widespread use of inquiry-based science teaching (IBST) in primary and secondary schools. Its major innovation is to connect IBST in school with the world of work making science more meaningful for young European students and motivating their interest in careers in S & T. To this end, training courses will run –in which pre and in-service teachers will learn about IBST supported by teachers from vocational education, representatives from industry and informal learning. They will develop inquiry tasks in vocational contexts, leading to a large European task repository. Teachers will experience IBST themselves and through iterative cycles of implementation followed by reflection integrate this into their practice. To ensure widespread participation a pyramid model will be used –in which project partners will work with a small number of teachers first each of which will then work with further teachers. Additionally an innovative interactive e-learning platform will be developed.

http://www.mascil-project.eu/

S-PLAY

Τίτλος: LEGO Serious Play Learning for SMEs (2013 - 2014)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 397.594 €

Περιγραφή: While SMEs are an important economic factor for the EU these have less productivity and grow more slowly than their counterpart within the United States. S-PLAY aims to adapt the former project “Health tutor in adult education” (http://www.healthtutor.eu/proj.htm), to the needs of SMEs in 6 different countries of Europe. SMEs shall be sensitised and trained in setting up the prerequisites for the "lernförderliche Arbeitsumgebung". This will be done by adapting the Health tutor material, which focused on setting up a healthy learning environment in Adult Education institutions (course framework, curriculum,, health check) to the needs of SMEs. The implementation within SMEs will be accompanied by the bench-effect method, which will further the long-term implementation within the SMES.

http://s-play.eu/

My story

Τίτλος: My story (2013 - 2015)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 109.000 €

Περιγραφή: Educational systems in Europe are currently faced with the need to adapt to significant socio-demographic and economical changes: ageing populations and increased migrant mobility. Therefore, an ever growing challenge is how to build more sustainable models of education to increase key competencies of many adults, including migrants and older learners and encourage their participation in lifelong learning. This two-year project aims to engage staff and learners in activities which will improve adult literacy and languages skills through the use of storytelling and digital narratives techniques. Both staff and learners will engage in workshop at European level complemented by work done locally by each organisation part of the learning partnership consortium.

http://mystoryproject.edublogs.org/

INSTEM

Τίτλος: Innovative Networks for Science Technology Engineering & Mathematics education (2012 - 2015)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 600.947 €

Περιγραφή: INSTEM aims to synthesise the extensive knowledge and experience of current and former (Comenius) projects and actively initiate sustainable national working groups to transform science teaching. INSTEM is unique as all full partners (except 2 schools) are representatives of European projects. It is a network of networks drawing upon materials from 20 projects and 300+ institutions and bringing together 11 Universities, 3 schools and 56 associated partners (12 from additional projects, 44 key-actors for the national working groups e.g. schools, policy makers). This will ensure the best possible valorisation of existing project results to about 45,000 teachers.

http://instem.tibs.at/node/21

weSPOT

Τίτλος: Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (2012 - 2015)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 3.738.930 €

Περιγραφή: weSPOT aims at propagating scientific inquiry as the approach for science learning and teaching in combination with today’s curricula and teaching practices. It lowers the threshold for linking everyday life with science teaching in schools by technology. weSPOT supports the meaningful contextualization of scientific concepts by relating them to personal curiosity, experiences, and reasoning. weSPOT addresses several challenges in the area of science learning and technology support for building personal conceptual knowledge. The project focuses on inquiry-based learning with a theoretically sound and technology supported personal inquiry approach. In inquiry based-learning learners take the role of an explorer and scientist and are motivated by their personal curiosity, guided by self-reflection, and develop knowledge personal and collaborative sense-making and reasoning. weSPOT will work on a meta-inquiry level in that it will (a) define a reference model for inquiry-based learning skills, (b) create a diagnostic instrument for measuring inquiry skills, and (c) implement a working environment that allows the easy linking of inquiry activities with school curricula and legacy systems.

http://portal.ou.nl/en/web/wespot/home

INPROFOOD

Τίτλος: Towards inclusive research programming for sustainable food innovations (2011 - 2014)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 4.546.907,40 €

Περιγραφή: Most EU Member States have identified food and health as key priorities. This is in response to increases in obesity and diet-related chronic diseases such as diabetes and cardiovascular diseases amongst their populations. Attempts to increase public awareness of appropriate ways to eat more healthily though do not seem to have led to significant changes in patterns of food purchase and consumption. It has become obvious that the development of effective measures for improvement is a demanding task and requires further systematic research and innovative approaches. Through a multilevel stakeholders participative approach INPROFOOD intends to make impact on • Contributing to adapting the governance of research and technological development in the area of food and health to facilitate sustainable and inclusive solutions • Helping further incorporate science in society issues into the systems of research • Contributing to an improved transnational cooperation • Providing experiential feedback to underpin the policy debate on a “new social contract” between science and society by providing evidence on societal demands to support practical guidelines for inclusive, sustainable research designs. Overall the project aims to foster dialogue and mutual learning between industry, academia and civil society already in the earliest stages of the research processes directed towards developing innovative approaches (technical and social) for dealing with the food and health challenge.

http://www.inprofood.eu/

STENCIL

Τίτλος: Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning (2011 - 2013)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 592.766 €

Περιγραφή: STENCIL includes 21 members from 9 European countries, providing joint expertise to contribute to the improvement of science teaching, by promoting innovative methodologies and creative solutions that make science studies more attractive for students. STENCIL is offering to science teachers, schools, school leaders, policy makers and practitioners in science education from all over Europe, a platform to encourage joint reflection and European co-operation, offering high visibility to schools and institutions involved in Comenius and other European funded projects.

http://www.stencil-science.eu/index.php?changeLang=en

NTSE

Τίτλος: Nano Technology for Science Education (2011 - 2013)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 518.517 €

Περιγραφή: NTSE aims to use ICT as a tool to make the learning of science subjects more attractive and accessible. The project target groups are students from the general and vocational schools aged 13 to 18; teachers in science subject; and college & university students attending science education courses. Mainly, the project will establish a Virtual Lab, as an experimental virtual aid to science learning. The project seeks to address the problems by integrating well established but currently independent technological developments, within creative and motivating teaching materials and virtual learning spaces.

http://www.ntse-nanotech.eu/

S2-PORT

Τίτλος: Senior Sport (2010 - 2011)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 288.219 €

Περιγραφή: The overall objective is the development of a holistic methodology for integration of physical activity in a new lifestyle with the aim to improve the prevention and palliative cares taking a special attention to healthy aging. The project will promote and care of physical activity and sport, which is an essential instrument for improving the quality of life and social welfare in the social sectors most in need, specially elderly population.

http://www.seniorsport.eu/

GenSET

Τίτλος: Gender in Science (2009 - 2012)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 1.036.232 €

Περιγραφή: Το έργο genSET θα αναπτύξει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους τα Ευρωπαϊκά επιστημονικά ινστιτούτα θα ενσωματώσουν τη γνώση και την εξειδίκευση σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, για να βελτιώσουν την ατομική και συλλογική ικανότητα για δράση, ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της επιστήμης. Το genSET θα καλλιεργήσει έναν βιώσιμο, συνεργατικό διάλογο ανάμεσα σε ειδικούς και κορυφαίους επιστήμονες της ισότητας των δύο φύλων ώστε να συμφωνήσουν σε μια σειρά πρακτικών οδηγιών για την εφαρμογή σχεδίων δράσης σε υπάρχοντες μηχανισμούς των ινστιτούτων. Στο διάλογο θα λάβουν μέρος 100 ενδιαφερόμενα Ευρωπαϊκά επιστημονικά ινστιτούτα, 15 διεθνής εμπειρογνώμονες και οχτώ Ευρωπαίοι στρατηγικοί ιθύνοντες.

http://www.genderinscience.org/gender_statement.html

3xC

Τίτλος: Coordination/Cooperation/Cultural context tandem learning program of transnational cooperation for SMEs (2008 - 2010)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϋπολογισμός: 299.612 €

Περιγραφή: The idea of the project is to offer a learning programme in the area of project-oriented international cooperation, especially for innovative SMEs and institutions. Partners will use existing cooperation networks in which they are involved to disseminate and transfer knowledge from the project to other EU countries. An innovative approach resulting in the application and development of the tandem learning concept in the context of development of skills and competencies in the area of transnational cooperation will be the most important impact of the project.

http://3xc.ig.wsiz.pl/

G@ME

Τίτλος: Gender Awareness in Media Education (2006 - 2009)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (Comenius 2.1)

Περιγραφή: Βασικός στόχος του Έργου είναι, οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαγνώνουν διαφορές των δύο φύλλων με την χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων καθώς και να χρησιμοποιούν διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε αγόρια και κορίτσια.

http://promitheas.iacm.forth.gr/game_greek/

http://www.project-game.eu/

ICT4T

Τίτλος: ICT Training for Trainers - Meeting Senior Learner Needs (2006 - 2008)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην αναβάθμιση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία προς όφελος των ηλικιωμένων ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες τους έτσι ώστε να μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών. Το έργο εστιάζει στη διευκόλυνση των εκπαιδευτών και των οργανισμών κατάρτισης στην Ευρώπη στο να σχεδιάσουν τα ειδικά προγράμματα για την κατάρτιση των ηλικιωμένων πολιτών με την στήριξη των νέων τεχνολογιών, και την ανάπτυξη των μέσων και σχεδίων ηλεκτρονικής μάθησης.

http://www.ict4t.net/

PARMENIDE

Τίτλος: Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teaching and Learning Solutions in Digital Education (2005 - 2007)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: Intelligent agents are one of the most prominent and attractive technologies in training and education in general. PARMENIDE project intends to design and disseminate an innovative learning system aimed at combining e-learning modalities with an advanced and interactive knowledge acquisition system based on Intelligent Agents (IA).

http://parmenide.unimarconi.it/

ISEeTT

Τίτλος: Implementing Standards for European eTutor Training (2004 - 2006)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή: The aim of the project is to define the core curriculum and quality standards for European etutor training in relation to different national contexts. This project continues the work of the previous Leonardo da Vinci project Qualifikation e-Coach/ Entwicklung einer europäischen e-Learning Didaktik ("European e-Tutor, EeT").

http://www.etutorportal.net/