English

 Ε & Α Δραστηριότητες Ομάδας Κυματικής Διάδοσης

Εργαστήριο Υποβρύχιων Ακουστικών Μετρήσεων

To Εργαστήριο Υποβρύχιων Ακουστικών Μετρήσεων :

 • Διεξάγει υψηλής ποιότητας πειράματα στην πειραματική δεξαμενή του ή στην ανοιχτή θάλασσα σχετικά με την διάδοση ηχητικών κυμάτων.
 • Υποστηρίζει το ερευνητικό έργο της ομάδας κυματικών φαινόμενων με εργαστηριακά πειράματα
 • Επεκτείνει τις περιοχές ενδιαφέροντος του ΙΥΜ σε άλλες εφαρμογές των μετρήσεων με τη χρήση υπερήχων.
 • Παρέχει υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενες ομάδες, φορείς και εταιρίες.

http://www.iacm.forth.gr/wave/images/UNDERWATER_ACOYSTICS_LAB_001.jpg

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Παπαδάκης Παναγιώτης,  Διευθυντής Εφαρμογών
 • Πιπεράκης Γεώργιος, Ειδ. Τεχνικός Επιστήμονας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Παπαδάκης  Ιωάννης,       Καθηγητής
 • Σκαρσουλής Εμμανουήλ,   Διευθυντής Ερευνών
 • Ταρουδάκης Μιχαήλ,         Καθηγητής
 • Καλογεράκης Μιχαήλ,       Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Δεξαμενή δοκιμών (2,5m x 1,5m x 1,3m)
 • Ηλεκτρομηχανικό σύστημα αξόνων με δύο ανεξάρτητους βραχίονες και τέσσερις βαθμούς ελευθερίας με δυνατότητα ελέγχου μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Συσκευή εκπομπής και λήψης παλμών, γεννήτρια κυματομορφών, παλμογράφο.
 • Ενισχυτές σήματος. Κάρτες καταγραφής σημάτων (PSI και USB)
 • Δέκα ζεύγη κεφαλών εκπομπής και λήψης υπερήχων (200-700kHz)
 • Επτά παντοκατευθυντικά υδρόφωνα εργαστηρίου (10Ηz -120kHz).

http://www.iacm.forth.gr/wave/images/UNDERWATER_ACOYSTICS_LAB_002

http://www.iacm.forth.gr/wave/images/UNDERWATER_ACOYSTICS_LAB_003.jpg

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

 • Μεταφερόμενο σύστημα καταγραφής σήματος 16 καναλιών, μεταφερόμενη γεννήτρια σήματος με ενισχυτή και ηχητική πηγή χαμηλών συχνοτήτων.
 • Δύο συστοιχίες υδροφώνων.
 •  Παντοκατευθυντικά  υδρόφωνα κατάλληλα για ακουστικές μετρήσεις στην θάλασσα (10Ηz -280kHz)
 • Τέσσερεις συσκευές αυτόματης ακουστικής εκπομπής και λήψης (2 pingers, 2 transponders) και 4 TDR (συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας και πίεσης).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Διεξαγωγή υψηλής ποιότητας πειραμάτων ακουστικών μετρήσεων.
 • Ανάκτηση ιδιοτήτων υλικών από ανακλάσεις ακουστικών κυμάτων
 • Βαθμονομήσεις υδροφώνων και πηγών εκπομπής ακουστικών κυμάτων
 • Λήψη, καταγραφή  και ανάλυση ήχων που παράγονται από θαλάσσιους οργανισμούς (ψάρια, κητώδη) σε δεξαμενές ή στην ανοικτή θάλασσα.
 • Καταγραφή ήχων στο θαλάσσιο περιβάλλον (θόρυβος πλοίων, κλπ).
 • Πιθανές μελλοντικές εφαρμογές:

 • Εντοπισμός και αναγνώριση στόχων.
 • Εξέταση με εκπομπή υπερήχων, υλικών για την ανίχνευση ανομοιογενειών, ρηγμάτων  και βλαβών στο εσωτερικό τους..

http://www.iacm.forth.gr/wave/images/UNDERWATER_ACOYSTICS_LAB_004.jpg

http://www.iacm.forth.gr/wave/images/UNDERWATER_ACOYSTICS_LAB_005

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (LMA) CNRS, Marseille France.  Στενή συνεργασία στα πλαίσια δύο προγραμμάτων Ελληνογαλλικής συνεργασίας. της ΓΓΕΤ.
 •  Ecole Naval Brest France. Τρεις συνεργασίες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης Γάλλων Ναυτικών δοκίμων τρίμηνης διάρκειας.
 • Université de Marseille. Δύο συνεργασίες στα πλαίσια δίμηνης πρακτικής άσκησης  Γάλλων Φοιτητών.
 • Ινστιτούτο Πέλαγος. Συμμετοχή στην καταγραφή ήχων από κητώδη στο Ιόνιο πέλαγος και νοτιοδυτική Κρήτη.
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας και ΤΕΙ Κρήτης. Συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙ και Αρχιμήδης ΙΙΙ..

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Πειραματικά δεδομένα στο εργαστήριο. Καταγραφή υψηλής ποιότητας πειραματικών δεδομένων στη δεξαμενή του εργαστηρίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση θεωρητικών μοντέλων διάδοσης  και ανάκλασης ακουστικών κυμάτων. Πιθανοί αποδέκτες: Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα.
 • Πειραματικά δεδομένα από το θαλάσσιο περιβάλλον. Λήψη και καταγραφή ήχων στο θαλάσσιο περιβάλλον ή σε δεξαμενές ιχθυοπαραγωγής. Πιθανοί αποδέκτες: Πολεμικό Ναυτικό με το οποίο ήδη υπάρχει συνεχής επικοινωνία και στο οποίο ήδη έχει παραδοθεί το ολοκληρωμένο λογισμικό πακέτο Calypso, Ινστιτούτα θαλάσσιας βιολογίας, Ιχθυοκαλλιεργητές, εταιρίες περιβαλλοντολογικών μελετών.
 • Αστοχία υλικών. Εξέταση διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων για πιθανά ρήγματα και βλάβες στο εσωτερικό τους χωρίς να είναι αναγκαία η καταστροφή τους. Πιθανοί αποδέκτες:  Εταιρίες μηχανολογικού εξοπλισμού, ερευνητικά Ινστιτούτα.
 • Βαθμονόμηση οργάνων. Βαθμονόμηση στο εργαστήριο διαφόρων ακουστικών οργάνων όπως υδρόφωνα, κεφαλές εκπομπής υπερήχων, κεφαλές τορπίλων κλπ. Πιθανοί αποδέκτες: Πολεμικό ναυτικό, Ναυτιλιακές εταιρίες,
 • Πειραματική βάση δεδομένων. Το εργαστήριο δημιουργεί έναν φιλικό προς τον χρήστη Web server for Hydro-Acoustics Laboratory Experiments (W.H.A.L.E.) (http://basic.vtrip.net:8080/whale) όπου επιστήμονες και ερευνητές μπορούν να συνδεθούν και να ανασύρουν δεδομένα από πειράματα που έχουν διεξαχθεί στο εργαστήριο..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υπεύθυνος εργαστηρίου:   Παπαδάκης Παναγιώτης
Διεύθυνση   Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Εργαστήριο Υποβρύχιων Ακουστικών Μετρήσεων
    Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο

 

2810 391786 (γραφείο)
2810 391885 (εργαστήριο)

Fax   2810 391728
2810 391801
e-mail   panos@iacm.foh.gr
url   http://www.iacm.forth.gr/index_main.php?l=gr&group=1&page=activities6