Ελληνικά

  Educational Research & Evaluation Group - Cooperations

The ERE Group has long experience in European cooperation. Such cooperation evolved through the engagement in European Funded Research and Development activities and is maintained for the achievement of the team's strategic objectives.

In 2001, influent by the Lisbon Treaty members of the Group in collaboration with members from the IFS (AT) and the University of Barcelona (ES) founded ORIENTE (http://www.oriente.info/). The Network aims to bring together actors in the sector of education and training for the purpose of promoting the undertaking of evaluation in European education and training endeavours.

The Group having participated in RTD EC Programmes such of: PIM, COST, ORA, FORCE, TSER, EMMTF, ET, IST Improving the Socio-economic Knowledge Base, eLearning Action; and the Socrates Action Lines of Leonardo da Vinci and MINERVA, is currently well-networked in Europe. Below is a list of European Institutions the Group has established collaboration with:

Austria
 • Management Center Innsbruck - MCI
 • University of Innsbruck, Institute for Organization and Learning- Innsbruck
 • University of Krans
 • Verein fuer Neues Lehren und Lernen (Institute for Future Studies)
Belgium
 • Lernout & Hauspie Speech Products N.V.
 • University of Mons
Czech Republic
 • Charles University in Prague, Faculty of Education
 • University of Ostrava, Department of Information and Communication Technologies in Education
Denmark
 • UNIoC
Finland
 • Mikkeli Adult Education Centre (MAKK)
 • Datafisher Ltd
 • University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education
 • University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Kouvola
France
 • Reep Euro Ent Ent
 • Universit? Ren? Descartes - Paris 5
 • UFM
Germany
 • AfL - Hessen. e.V.
 • East West Consult
 • e/t/s didactic media GmbH
 • SfS - Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut (Social Research Centre)
 • Trefz & partner
 • UDS - Universit?t des Saarlandes
 • Universitat Bremen, Insitut fur Bildung und Tecnik
 • University of Freiburg
Ireland
 • Bealtaine Ltd.
 • The National Microelectronics Applications Centre Ltd. (MAC)
Israel
 • The Center for Futurism in Education, Ben-Gurion University of Negen
Italy
 • Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (DPPSS) University "La Sapienza"
 • I.P.P.M. Onlus
 • PIXEL
 • PROGETTI
 • Universit? Telematica Guglielmo Marconi
Lithuania
 • Vilniaus Pedagoginis Universitetas (Vilnius Pedagogical University)
 • Vytauto Did?iojo Universitetas (Vytautas Magnus University)
Malta
 • METIS Education
Norway
 • The NKI Internet College
Netherlands
 • Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Stoas Intermedia
 • Universiteit Van Amsterdam -SCO Kohnstamm Instituut for Educational Research Universiteit van Amsterdam
 • University of Utrecht, IVLOS
Poland
 • Nowy Sacz School of Business - National Louis University
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania z siedziba w Rzeszowie (University of Information Technology and Management in Rzeszow -UITM)
 • Teacher Training Centre, Poznan (ODN)
Portugal
 • Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia e de Ci?ncias da Educa??o
Romania
 • Universitatea din Bucuresti, Departamentul CREDIS pentru Invatamant la distanta, formare continua si conversie profesionala in TIC
Russia
 • University of Novosibirsk
Spain
 • Florida Centre de Formacion, C.V
 • IUED/UNED
 • OUC Universitat Oberta de Catalunya
 • Ostenso S.L
 • PAU EDUCATION
 • Professional Training Madrid, SL
 • Universitat de Barcelona. Departament de Did?ctica i Organitzaci? Educativa- Facultat de Pedagogia
 • Universitat Pompeu Fabra
Sweden
 • Blekinge Institute of Technology
 • Royal Institute of Technology, Sweden, Department of Computer and Systems Sciences
 • Voxjo University
Switzerland
 • PH Bern, Institute for Continuing Professional Education
Turkey
 • Bogazici University
UK
 • Institute of Education, University of London
 • Manchester Metropolitan University, IOE Research Centre
 • NESTA Futurelab
 • RED Center
 • Tavistock Institute
 • University of Wales, Bangor
 • University of Hull, Centre for Lifelong Learning