Ελληνικά


Publications

2015
 • 1: Kouzoupis Spyros, Papadakis Panagiotis, Dimitris Sfakianakis, Maroudio Kentouri , Pascal Divanach and Ioannis Xezonakis, Fish tank research facility for sound-video recording and sound emission experiments, In proceedings of the 3rd Underwater Acoustics Conference and Exhibition (UACE2015), pp 333- 340 (2015).   Read copy of the Article
 • 2: Mikhalevsky P.N., Sagen H., P.F. Worcester, A.B. Baggeroer, J. Orcutt, S.E. Moore. C.M. Lee, K.J. Vigness-Raposa, L. Freitag, M. Arrott, K. Atakan, A. Beszczynska-Moeller, T.F. Duda, B.D. Dushaw, J.-C. Gascard, A.N. Gavrilov, H. Keers, A.K. Morozov, W.H. Munk, M. Rixen, S. Sandven, E. Skarsoulis, K.M. Stafford, F. Vernon, M.Y. Yuen, Multipurpose acoustic networks in the integrated Arctic Ocean observing system, Arctic, Vol. 68 Suppl., pp. 1-17, 2015   Read copy of the Article
 • 3: Papadakis Panagiotis I., Piperakis George S., Kalogerakis Michael A., Reflection of a plane wave from a two-layered seafloor with non-parallel interface between the layers, J. Acoust. Soc. Am. 137, 1001 (2015);   Weblink to the Article
 • 4: Skarsoulis E., P. Papadakis, M. Kalogerakis, G. Piperakis and E. Orfanakis, A passive acoustic localization system for broadband sources, In proceedings of the 3rd Underwater Acoustics Conference and Exhibition (UACE2015), pp. 341-348, (2015).   Read copy of the Article
 • 5: Skarsoulis E.K., Dosso S.E., Linearized two-hydrophone localization of a pulsed acoustic source in the presence of refraction: Theory and simulations, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 138, pp. 2221–2234, 2015.   Read copy of the Article
 • 6: Taroudakis M.: Towards a silent marine environment: The role of passive acoustic observatories, Rivista Italiana di Acustica, Vol. 39, N. 2, pp. 51-62 (2015).   Read copy of the Article
 • 7: Taroudakis M.I. and Mastrokalos J.K.: “An approximate technique for estimating eigenvalues and eigenfunctions of the acoustic field in shallow water over an elastic sea-bed” in Proceedings of the Institute of Acoustics, Vol 37, Pt1, pp. 127-134 (2015).   Read copy of the Article
2014
 • 1: Dobrokhotov S.Yu, Makrakis G.N. and Nazaiksinskii,V.E., 2014, Maslov’s Canonical Operator,Hörmander’s Formula, and Localization of Berry–Balazs’ Solution in the Theory of Wave Beams, Theoretical and Mathematical Physics, Vol. 180, No. 3, pp. 162-182.  Read copy of the Article.
 • 2: Kouzoupis, S., Papadakis, P., Piperakis, G., 2014, Preliminary Investigation On The Potential Of Using Low Power Ultrasound To Induce Low Frequency Vibrations On An Immersed Object, In proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics pp 1639- 1644..  Read copy of the Article.
 • 3: Papadakis Panagiotis I. and Piperakis George S., 2014, Localization Experiments with two Different Configurations in an Artificial Water Depository, Acoustics in Practice, Vol2, No. 2, pp. 29-36 (2014).  Read copy of the Article.
 • 4: Papadakis Panagiotis, George Piperakis and Spyros Kouzoupis,2014 Calibration Of Ultrasound Transducer Heads Using Short Preprocessed Ultrasonic Pulses, In proceedings of the 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics pp. 939-946..  Read copy of the Article.
 • 5: Skarsoulis E. , B. Cornuelle, M. Dzieciuch, 2014, Travel-time sensitivity kernels in ashallow-water environment, Proc. 2nd International Conference on Underwater Acoustics, pp. 683-690, Rhodes, 2014 (έγινε αποδεκτή με την υποβολή της περίληψης)..  Read copy of the Article.
 • 6: Smaragdakis C. and Taroudakis M., 2014, Characterization of underwater acoustic signals, using a bio-mathematical model of the psycho-acoustic mechanisms of Humpback whales. in Proceedings of “Acoustics 2014” pp.413-419 (2014) in Greek.  Read copy of the Article.
 • 7: Taroudakis M. and Mastrokalos J., 2014, A study on seismic noise propagation in underwater environment, in Proceedings of “Acoustics 2014” pp.403-410 (2014) in Greek.  Read copy of the Article.
 • 8: Taroudakis M. and Smaragdakis C., 2014, A hybrid approach for ocean acoustic tomographybased on statistical characterization of the acoustic signal and the identification of modal arrivals, in Proceedings of the 2nd Underwater Acoustics Conference edited by J.S. Papadakis and L. Bjørnø,Rhodes, Greece, pp 691-698.  Read copy of the Article.
 • 9: Taroudakis M. and Smaragdakis C., 2014, A hybrid approach for ocean acoustic tomographyin range dependent environments based on statistical characterization of the acoustic signal and the identification of modal arrivals in Proceedings of FORUM ACUSTICUM 2014 (CD edition),Kakow, Poland, (2014)..  Read copy of the Article.
 • 10: Taroudakis M.: , 2014, A Νx2D model for calculating the propagation of sound signals in 3-Doceanic environments, in Proceedings of “Acoustics 2014” pp.285-292 (2014) in Greek.  Read copy of the Article.
 • 11: Taroudakis M.I., Smaragdakis C. and Chapman, N.R., 2014, Inversion of acoustical data from the `Shallow Water 06' experiment, using a statistical method for signal characterization Journal of the Acoustical Society of America Vol. 136 pp. EL336-EL342..  Read copy of the Article.
 • 12: Κουζούπης Σπύρος, Τριπολιτάκη Ζαμπία, Δασκαλάκη Νικολία, Παπαδάκης Παναγιώτης, 2014, Ειδικό ενυδρείο για την ακρόαση υποβρύχιων ήχων που παράγουν ορισμένα είδη ψαριών. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας pp.109-118 (2014)..  Read copy of the Article.
 • 13: Παπαδάκης Π., Γ. Πιπεράκης, Μ. Καλογεράκης, 2014, Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια, Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2014 .  Read copy of the Article.
 • 14: Παπαδάκης Π., Ε. Σκαρσουλής, Γ. Πιπεράκης, Μ. Καλογεράκης, Ε. Ορφανάκης 2014, Ακουστικές μετρήσεις στον κόλπο του Ηρακλείου, Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2014.  Read copy of the Article.
2013
 • 1: Dzieciuch M.A., Cornuelle B.D., Skarsoulis E.K., Structure and stability of wave-theoretic kernels in the ocean, Journal of the Acoustical Society of America, in print, 2013..
 • 2: Papadakis P., S. Kouzoupis , G. Piperakis, On The Generation Of Short Ultrasonic Pulses In Medium Size Tanks. In proceedings of the 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, pp 943-950 (2013).
 • 3: Skarsoulis E.K., Cornuelle B.D., Dzieciuch M.A., Long-range asymptotic behavior of vertical travel-time sensitivity kernels, Journal of the Acoustical Society of America, in print, 2013. .
2012
 • 1: Kalogerakis M., Skarsoulis E., Piperakis G., E. Haviaris: Ocean Sound Lab: A Software Environment For Introduction To Underwater Acoustics 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh Scotland, July 2-6, 2012, pp. 1348-1353.
 • 2: Kalogerakis M., Skarsoulis E., Piperakis G.: Evaluating and Understanding the Usability of an Educational Software Environment for Public Aquaria and Museum Exhibitions, 1st International Conference for Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2012), Dec 3-7, 2012, pp. 2038-2041.
 • 3: Kouzoupis S., and Papadakis P., “Comparison of three swimbladder sound production mechanism models”, In proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics ECUA, pp 510-517, (2012)..
 • 4: Skarsoulis E., Cornuelle B., Dzieciuch M., Perturbation relations and sensitivity kernels for arrival amplitude and phase, Proc. 11th European Conf. on Underwater Acoustics, Edinburgh, 2012. .
 • 5: Taroudakis M. "Design of an Ocean Acoustic Observatory" in  Proceedings of the Conference "Acoustics 2012", Corfu, Greece. (in Greek) (2012).
 • 6: Taroudakis, M. and Smaragdakis C. "Inversions of Statistical Parameters of an Acoustic Signal in Range-Dependent Environments, with Applications in Ocean Acoustic Tomography" in  Proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics, Edinburgh, pp 962-969 (2012)..
 • 7: Παπαδάκης Π. και Πιπεράκης Γ.. Πειράματα εντοπισμού στη Λιμνοδεξαμενή Γέργερης. Πρακτικά Συνεδρίου Ακουστική 2010, 561-568 (2011)..
 • 8: Τριπολιτάκη Ζ., Δασκαλάκη Ν., Κουζούπης Σ. και Παπαδάκης Π., Καταγραφή του ήχου ψαριών σε μικρά ενυδρεία και τα χαρακτηριστικά του ήχου σε σχέση με τον μηχανισμό παραγωγής του. Πρακτικά Συνεδρίου Ακουστική 2012, 295-302 (2012).
2011
 • 1: Sandven S., Sagen H., Bertino L., Beszczynska-Möller A, Fahrbach E., Worcester P.F., Dzieciuch M.A., Walczowski W., Wieczorek P., Skarsoulis E.,.Morozov A, Dumont D., Lee C., Dushaw B.D., Hansen E., Rohr H., (2011), The Fram Strait integrated ocean observing and modelling system Proc. 6th EUROGOOS Conf, Sopot, Oct. 2011. .
 • 2: Skarsoulis E., Cornuelle B., Dzieciuch M. (2011), Second-order sensitivity of acoustic travel times to sound-speed perturbations, Acta Acustica, Vol. 97, pp. 533-543, 2011..
2010
 • 1: Kouzoupis, S., P.Papadakis, Modeling of the swimbladder sound producing mechanism of the European sea bass (Sparus aurata). In Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics 2010, pp. 15-21 (2010)..
 • 2: Papadakis J. S., and Eftychia Karasmani: Geoacoustic Adjoint-based Inversion for a layer bottom via the Parabolic Equation, ECUA 2010 Istanbul Conference..
 • 3: Papadakis Panagiotis, George Piperakis, Instrument testing and localization experiments in an artificial depository. In Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics 2010, pp. 1209-1216 (2010)..
 • 4: Papadakis, P., C. Smaragdakis, M. Taroudakis, A. Tolstoy, Hybrid inversion techniques for geoacoustic inversion. In Proceedings of the 10th European Conference on Underwater Acoustics 2010, pp. 199-206 (2010)..
 • 5: Skarsoulis E., M. Kalogerakis, J. Papadakis, G. Piperakis: A prototype software environment for bistatic acoustic detection analysis 10th European Conference on Underwater Acoustics, Istanbul Turkey, July 5-9, 2010, pp. 366-369.
 • 6: Skarsoulis, E., G. Piperakis, M. Kalogerakis, H. Sagen, S. Haugen, A. Beszczynska-Moller, P. Worcester: Tomographic inversions from the Fram Strait 2008-09 experiment 10th European Conference on Underwater Acoustics, Istanbul Turkey, July 5-9, 2010, pp. 265-271.
 • 7: Taroudakis Michael and Costas Smaragdakis : “Underwater Acoustic Signal Characterization in the Presence of Noise”, Internoise 2010, CD-ROM Proceedings (2010).
2009
 • 1: Skarsoulis E.K. , B.D. Cornuelle, M.A. Dzieciuch, Travel-time sensitivity kernels in long-range propagation, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 126, pp. 2223-2233, 2009..
 • 2: Skarsoulis E.K. , G.S. Piperakis, Use of acoustic navigation signals for simultaneous localization and sound-speed estimation, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 125, pp. 1384-1393, 2009..
 • 3: Skarsoulis E.K. , M. Kalogerakis, J. Papadakis, G. Piperakis, TRITON: a prototype software environment for underwater bistatic acoustic detection analysis, Proc. UDT Europe, 2009..
 • 4: Taroudakis M.I., Smaragdakis C.. On the use of Genetic Algorithms and a statistical characterization of the acoustic signal for tomographic and bottom geoacoustic inversions, Acta Acustica united with Acustica Vol. 95, No 5, pp 814-822 (2009)..
2008
 • 1: Mavroudis T, Vardoulias, Georgiadis, A., Koukos I. and Taroudakis M.. Two Dimensional Wavelet Coefficient Statistics for Sea Bottom Classification Proceedings of the 8th European Conference on Under¬water Acoustics, edited by M. Zakharia pp. 459-464 (2008). .
 • 2: Papadakis J. S. and E. T. Flouri, “A Neumann to Dirichlet Map for the Bottom Boundary of a Stratified Sub-Bottom Region in Parabolic Approximation”, J. Comp. Acoustics, Vol. 16, No. 3, 409-425 (2008)..
 • 3: Papadakis J. S. , E. T. Flouri, “Adjoint modeling for Acoustic Inversion based on an Adjoint Parabolic Equation”, Acoustics’08, Paris, June 29 – July 4, 2008..
 • 4: Papadakis J. S. , J.-P Hermand, E. T. Flouri and M. Meyer, “Geoacoustic Adjoint-Based Inversion via the Parabolic Equation”, Acoustics’08, Paris, June 29 – July 4, 2008..
 • 5: Papadakis P , M Taroudakis, F Sturm, P Sanchez, JP. ‘Scaled Laboratory Experiments of Shallow Water Acoustic Propagation: Calibration Phase’ Acta Acustica united with Acustica, Volume 94, Number 5, September/October 2008 , pp. 676-684(9).
 • 6: Papadakis, Panagiotis; Taroudakis, Michael; Sessarego, Jean-Pierre; Sanchez, Patrick. ‘Estimation of some geoacoustic parameters of a tank experiment by match field processing’. The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 123, issue 5, p. 3601. (Abstract only. Presented at 9th European Conference on Underwater Acoustics, Paris France.).
 • 7: Skarsoulis E. , G. Piperakis, M. Kalogerakis, H. Sagen, Ocean acoustic tomography: Travel-time inversion in the eastern Fram Strait, Proc. 9h Eur. Conf. Underwater Acoustics, M. Zakharia (Ed.), pp. 19-23, 2008..
 • 8: Skarsoulis E. , G. Piperakis: Sound-speed estimation from RAFOS transmissions, ACOUSTICS 08. Paris. (2008).
 • 9: Taroudakis M.I. . Modal Οbservables for Geoacoustic Inversion. Important Elements in: Geoacoustic Inversion, Signal Processing, and Reverberation in Underwater Acoustic 2008s" edited by Alex Tolstoy, Research Signpost pp. 105-128 (2008)..
2007
 • 1: Karambas Th. V. , E. V. Koutandos, N. A. Kampanis, ALS-A coastal engineering model for wave propagation, wave structure interaction and bed morphology evolution, 32nd IAHR Congress, Venice, Italy, 1-6 July 2007 (full paper available in CD-ROM)..
 • 2: Kouzoupis S, Papadakis P., Boura V., Xezonakis I., Kentouri M. Preliminary investigation on the sound production of two fish species: Sparus aurata and Dicentrarchus labrax. In proceedings of the 4th International conference on Bio-Acoustics, Proceeding of the Institute of Acoustics, Vol 29. Pt.3, pp 225-232, (2007)..
 • 3: Papadakis J. S. and E. T. Flouri, “Geoacoustic inversions based on an Adjoint Parabolic Equation with a Neumann to Dirichlet Map Boundary Condition”, ACTA ACUSTICA united with ACUSTICA, vol. 93, 924-933, (2007)..
 • 4: Papadakis J. S. , E. T. Flouri, M. Meyer and J.-P. Hermand, “Geoacoustic Inversions via the Green’s Function of the Bottom”, 8th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics, Heraklion, Crete, 25 July, 2007..
 • 5: Papadakis J. S. , J.-P Hermand, E. T Flouri and M. Meyer, “Geoacoustic adjoint-based inversion for a parabolic equation with a Neumann Dirichlet map bottom boundary condition”, 2nd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies & Results, Heraklion, Crete, 25-29 June 2007.
 • 6: Papadakis P., Taroudakis M., Sanchez P., Sessarego J.-P, Identification of normal mode arrival times using data from a laboratory experiment. In proceedings of the 2nd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies & results. pp. 1163-1168 (2007)..
 • 7: Papadakis, P. and Taroudakis M. “Estimation of Sea-Floor parameters by modal arrival measurements using data from a laboratory experiment” Proceedings of the ICA 07, CD Rom edition, Madrid (2007).
 • 8: Papadakis, P. And Taroudakis M.. Laboratory experiments for the calculation of the acoustic field in shallow water and long range. Ακουστική 2006 επιμέλεια έκδοσης Μιχάλης Ταρουδάκης και Παναγιώτης Παπαδάκης, pp. 391-398 (2007). .
 • 9: Sagen Hanne , Stein Sandven , Emmanuel Skarsoulis, George Piperakis, Michael Kalogerakis, Peter Worchester DAMOCLES: The Fram Strait Acoustic Tomography System. Second International Conference and Exhibition on Underwater Acoustic Measurements FORTH Crete June 2007.
 • 10: Taroudakis M. “Inversion Techniques for Ocean Acoustic Tomography and Bottom Classification Based on Normal-Mode Theory” Hydroacoustics, Annual Journal, Vol 10, pp 199-206 (2007). Keynote presentation στο 6th International Symposium on Hydroacoustics, Łeba, Poland (2007)..
 • 11: Tzagkarakis G, Taroudakis M.I. and Tsakalides, P. “A statistical geoacoustic inversion scheme based on a modified radial basis functions neural network” Journal of the Acoustical Society of America, Vol 122, pp 1959-1968 (2007)..
 • 12: Κουτάντος Ε. , Μ. Καζολέα, Κ. Βάρσος, Ν. Α. Καμπάνης, Διαχειριστική στρατηγική της παράκτιας ζώνης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων περιοχών. Το ευρωπαϊκό έργο BEACHMED-e, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής, Πρακτικά Συνεδρίου, Επιμέλεια: Γ. Π. Καρατζάς, Μ. Π. Παπάδοπούλου, Κ. Π. Τσαγκαράκης, 6ου Εθνικό Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, Χανιά, Κρήτη, Ιούνιος 2007, 143-150..
2006
 • 1: Bouchage G. , M. Taroudakis 2006: "Fluctuations of the modal arrival times due to linear internal waves: application to inversion". Journal of Computational Acoustics, Vol 14, No 4 (2006) pp 469-487.
 • 2: Bouchage G. and E.K. Skarsoulis, Single-hydrophone localization of an impulsive source in a stratified ocean, Proc. 8th Eur. Conf. Underwater Acoustics, S. M. Jesus and O. C. Rodríguez (Ed.), pp. 743-748, 2006.
 • 3: Koutandos E.V., Prinos P.E., 2006, "An experimental study of the open channel flow in the vicinity of a permeable rubble mound weir", International Conference ‘Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, vol. of abstracts pp. 223 (full paper available in CD-ROM)..
 • 4: Koutandos E.V., Prinos P.E., Koutitas C.G., 2006, "2DV hydrodynamics of emerged rubble mound breakwaters", International Conference ‘Hydroscience-2006’, Philadelphia, U.S.A, vol. of abstracts pp. 277-278 (full paper available in CD-ROM).
 • 5: Koutandos E.V., Prinos P.E., Koutitas C.G., 2006, "2DV wave interaction with submerged impermeable orthogonal breakwaters", International Conference ‘Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, vol. of abstracts pp. 224 (full paper available in CD-ROM)..
 • 6: Koutandos E.V., Prinos P.E., Koutitas C.G., 2006, "Permeability effects on breaking waves over submerged rubble mound breakwaters", International Conference ‘Hydroscience-2006’, Philadelphia, U.S.A, vol. of abstracts pp. 211-212 (full paper available in CD-ROM)..
 • 7: Papadakis John S. , Evangelia T. Flouri, Matthias Meyer, Jean-Pierre Hermand 2006: "Analytic derivation of adjoint nonlocal boundary conditions for a stratified ocean bottom in parabolic approximation", J. Ac. Soc. Am. Vol. 119, No 5, Pt 2, May 2006.
 • 8: Papadakis P., Taroudakis M., Sanchez P., Sessarego J.-P. "Time and frequency measurements using scaled laboratory experiments of shallow water acoustic propagation". In Proceedings of the 8th European Conference on Underwater Acoustics 2006, Carvoeiro, pp 453-458, (2006)..
 • 9: Piperakis G.S. , E.K. Skarsoulis & G.N. Makrakis, "Rytov approximation of tomographic receptions in weakly range-dependent ocean environments", J. Acoust. Soc. Am. 120(1), July 2006, pp. 120-134..
 • 10: Skarsoulis E.K. , M.A. Kalogerakis, "Two-hydrophone localization of a click source in the presence of refraction", Applied Acoustics, Vol. 67, pp. 1202-1212, 2006..
 • 11: Taroudakis M. "Acoustical methods for the monitoring of the marine environment with applications to shallow water" in Proceedings of the TecniAcustica CD-ROM edition, pp 1-7 (2006)..
 • 12: Taroudakis M.I. , Tzagkarakis G. , Tsakalidis P. "Classification of acoustic signals using the statistics of the 1-D wavelet transform coefficients" Journal of the Acoustical Society of America Vol. 119, pp 1396-1405 (2006)..
 • 13: Taroudakis M.I., Tzagkarakis, G. and Tsakalides, P. "Characterization of an under­water acoustic signal using the statistics of the wavelet sub-band coefficients" in Theoretical and Computational Acoustics 2005, edited by A. Tolstoy, E-C Shang and Y-C Teng, World Scientific, pp 167-174 (2006)..
 • 14: Κουτάντος Ε.Β., Πρίνος Π.Ε., Κουτίτας Χ.Γ., 2006, "Κατακόρυφα διδιάστατη αλληλεπίδραση κυματισμών με πορώδη κυματοθραύστη ορθογωνικής διατομής", 10ο πανελλήνιο συνέδριο Ε.Υ.Ε., Ξάνθη, τόμος Β, σελ. 987-994..
2005
 • 1: Avsic T. , U. Send, E.K Skarsoulis, 2005: "Six years of tomography observation in the central Labrador sea", Proceedings of the International Conference ‘Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results’, Heraklion, Crete, Greece, June 28th-July 1st 2005.
 • 2: Papadakis J.S , E. Flouri, 2005: "A Neumann Dirichlet Map for the Bottom Boundary of a stratified sub-bottom region in parabolic approximation", Proceedings of the International Conference ‘Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results’, Heraklion, Crete, Greece, June 28th-July 1st 2005, abstract.
 • 3: Papadakis P. , M. Taroudakis, P. Sanchez, J-P Sessarego, 2005: "Scaled Laboratory Experiments of Shallow Water Acoustic Propagation", Forum Acusticum, Budapest 2005.
 • 4: Papadakis P. 2005. "Experimental procedures for the calculation of the reflection coefficient for seafloor models with oblique interface between layers" Proceedings of the International Conference ‘Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results’, Heraklion, Crete, Greece, June 28th-July 1st 2005.
 • 5: Skarsoulis E.K , M.A Kalogerakis, 2005: "Ray-theoretic localization of an impulsive source in a stratified ocean using two hydrophones", Journal of Acoustical Society of America, 118 (5), November 2005, 2934-2943.
2004
 • 1: Papadakis P. , A. Aubret, J. Clerget 2004: "On the Local Nature of the Reflection of Acoustic Waves from a Two-Layered Sea Floor with Oblique Interface. Part I: Theoretical Considerations." Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004..
 • 2: Papadakis P. , J-P Sessarego, P. Sanchez 2004: "On the Local Nature of the Reflection of Acoustic Waves from a Two-Layered Sea Floor with Oblique Interface. Part II: Experimental Validation", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 3: Skarsoulis E. , B.D Cornuelle, 2004: "Travel-time Sensitivity Kernels in Ocean Acoustic Tomography", Journal of Acoustical Society of America 116 (1), July 2004, pp 227-238.
 • 4: Skarsoulis E. , U. Send, G. Piperakis, P. Testor, 2004: "Acoustic Thermometry of the Western Mediterranean Basin " Journal of Acoustical Society of America 116 (1), August 2004, pp 790-798.
 • 5: Skarsoulis E.K , A. Frantzis, M. Kalogerakis, 2004: " Passive Localization of Pulsed Sound Sources with a 2-Hydrophone Array", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 6: Skarsoulis E.K , A. Frantzis, M. Kalogerakis, 2004: " Passive Localization of Pulsed Sound Sources with a 2-Hydrophone Array", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 7: Skarsoulis E.K , U. Send, G. Piperakis 2004: "Ocean Acoustic Tomography in the Western Mediterranean Sea ", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004.
 • 8: Taroudakis M. , G. Tzagkarakis 2004: "Acoustic Signal Representation by the Statistical Distribution of the Wavelet Subband Coefficients for Tomographic Inversion", Proceedings of the 7th European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July 2004..
 • 9: Taroudakis M. , G. Tzagkarakis 2004: "On the Use of the Reassigned Wavelt Transform for Mode Identification", Journal of Computational Acoustics, Vol 12, No 2 (2004) pp. 175 – 196.
 • 10: Taroudakis M.I and Tzagarakis G.: Acoustic characterization of an underwater acoustic signal by means of the statistical distribution of the wavelet sub-band coefficients, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004, Πρακτικά Συνεδρίου pp. 285-292 (2004). .
 • 11: Σκαρσουλής Ε. , Α. Φραντζής, Μ. Καλογεράκης 2004: " Παθητικός Εντοπισμός Υποβρύχιων Παλμικών Πηγών με συστοιχία δύο υδροφώνων", Ακουστική 2004.
 • 12: Ταρουδάκης Μ. , Γ. Τζαγκαράκης 2004: "Χαρακτηρισμός ενός Υποβρύχιου Ακουστικού Σήματος με τη Χρήση της Στατιστικής Κατανομής των συντελεστών του Μετασχηματισμού Κυματιδίων", Ακουστική 2004..
2003
 • 1: Papadakis P.J., Bjørnø L, Sessarego J-P. and Taroudakis M.I., 2003: "A non-linear inversion method for recovering the properties of a multi-layered elastic bottom" Acta Acustica united with ACUSTICA, Vol 89, pp 614-624 ..
 • 2: Skarsoulis E.K. , 2003: " Waveform Perturbation of Tomographic Receptions Due to Sound-Speed Variations ", Acta Acustica United with Acustica, Vol.89, pp 789-798..
 • 3: Taroudakis M and Makrakis G. 2003 “A study of the eigenvalues of the “Depth Problem” in Shallow water acoustic propagation modeling over an elastic halfspace” Proceeidings of the 10th International Congress on Sound and Vibration. pp 2547-2553.
 • 4: Tzavaras A.E. , 2003: "The Riemann Function, Singular Entropies, and the Structure of Oscillations in Systems of Two Conservation Laws", Arc. Rational. Mech.Anal,pp.119-145.
2002
 • 1: Frantzis, A., Goold, J.C., Skarsoulis, E.K., Taroudakis M.I. and Kandia V 2002: "Clicks from Cuvier’s Beaked Whales, Ziphius cavirostris" Journal of the Acoustical Society of America Vol. 112, pp 34-37..
 • 2: Papadakis P.J, Mizeraki H. "Reflection of acoustic waves from a two layered sea floor with oblique interface", Proceedings of the Sixth European Conference on Underwater Acoustics, edited by A. Stepnowski, pp. 31-36, 2002.
 • 3: Skarsoulis E. K. , 2002: " Matched- Peak inversion in Ocean Acoustic Travel-Time Tomography", Hellenic Institute of Acoustics (HELINA), Acoustics 2002 Patras,Greece, pp.131-136.
 • 4: Taroudakis M.I and Tzagkarakis G. 2002 "On the use of the reassigned wavelet transform for acoustic mode identification in shallow water", Proceedings of the Conference Acoustics 2002 Hellenic Institute of Acoustics (HELINA) pp 119-124.
 • 5: Taroudakis M.I, 2002: " Ocean Acoustic Tomography ", Lecture Notes of the Tutorial Course For Young Acousticians from European Countries, Gdansk, Poland, pp. 77-95.
 • 6: Taroudakis M.I, Makrakis G, Kassetas C., 2002: "The Eigenvalues of the Depth Problem in Acoustic Transmissions in a Shallow Waveguide over an Elastic Bottom", Proceedings of the Conference Acoustics 2002 Hellenic Institute of Acoustics (HELINA) pp 87-92.
 • 7: Παπαδάκης Παναγιώτης. Ανάκλαση Ακουστικών Κυμάτων Από Θαλάσσιο Πυθμένα Δύο Στρωμάτων Με Επικλινή Διεπιφάνεια Ακουστική 2002, Πάτρα.