Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών


Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (IYM-ΙΤΕ). Το IYM είναι ένα από τα έξι ερευνητικά ινστιτούτα του ΙΤΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο.


Το IYM-ΙΤΕ έχει αποστολή την προώθηση της χρήσης προηγμένων μαθηματικών σε καίρια προβλήματα εφαρμογών. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση διεπιστημονικών προκλήσεων και η έρευνα αιχμής. Στα μέλη του περιλαμβάνονται ερευνητές από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.