Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Ερευνητών–Μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την Επιλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Ερευνητών–Μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την Επιλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE
Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Ε. Σ. IYM
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ IYM
Διαβάστε περισσότερα
Αριθμητικές Μέθοδοι για Εξελικτικές Εξισώσεις
Το 8ο Συμπόσιο σε Αριθμητικές Μεθόδους για Εξελικτικές Εξισώσεις θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης από 23 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 8ου Συμποσίου...
Διαβάστε περισσότερα
Επιμορφωτική ημερίδα: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών Έργων στη Διδασκαλία και Μάθηση Φυσικών Επιστημών
Σάββατο 16 Μαίου 2015, ΙΤΕ, Ηράκλειο
Διαβάστε περισσότερα
Συνάντηση εργασίας του Έργου Mascil
Παρασκευή 15 Μαίου 2015, Αθήνα
Διαβάστε περισσότερα
Numerical techniques for interface problems
Dr. Christos Panagiotopoulos together with Prof. Luis Tavara (University of Seville) organize the Mini-Symposium "Numerical techniques for interface problems", which will be held within the X-DMS 2015 Conference, taking place at Ferrara of Italy on 9-11 September of 2015.
Διαβάστε περισσότερα