Ανακοίνωση υποτροφιών “Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος–ΙΤΕ“.
Ανακοίνωση υποτροφιών “Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος–ΙΤΕ“ για 4 Υποψήφιους Διδάκτορες και 3 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές στο ΙΥΜ, στο πλαίσιο του έργου ARCHERS, το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Λεπτομέρειες στο σύνδεσμο «Θέσεις Εργασίας».
Διαβάστε περισσότερα
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Ερευνητών–Μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την Επιλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Ερευνητών–Μελών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την Επιλογή του Διευθυντού του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ITE
Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Ε. Σ. IYM
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ IYM
Διαβάστε περισσότερα
Αριθμητικές Μέθοδοι για Εξελικτικές Εξισώσεις
Το 8ο Συμπόσιο σε Αριθμητικές Μεθόδους για Εξελικτικές Εξισώσεις θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης από 23 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 8ου Συμποσίου...
Διαβάστε περισσότερα
Επιμορφωτική ημερίδα: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών Έργων στη Διδασκαλία και Μάθηση Φυσικών Επιστημών
Σάββατο 16 Μαίου 2015, ΙΤΕ, Ηράκλειο
Διαβάστε περισσότερα
Συνάντηση εργασίας του Έργου Mascil
Παρασκευή 15 Μαίου 2015, Αθήνα
Διαβάστε περισσότερα